Trà Thái Nguyên

Trà Tân Cương Thái Nguyên là loại trà đã được bảo hộ thương hiệu với chất lượng không khu vực nào sánh được cả về màu sắc, hương vị của trà tân cương thái nguyên đều vượt trội hơn hẳn các loại trà xanh ở các khu vực ngoài tân cương thái nguyên